Visita a la fàbrica

loading the pvc flooring

carregant el terra de pvc

factory photo

foto de fàbrica

production line

linea de producció

normal packing

embalatge normal

on 126 Guangzhou Fair

a 126 Fira de Guangzhou